Trang web tổng hợp hơn 500 cơ cấu cơ khí

Hơn 500 cơ cấu cơ khí đã được tổng hợp dạng ảnh tĩnh và ảnh động và được upload lên một website đặc biệt

  • Tại đây mọi người có thể thấy được rất nhiều các cơ cấu cơ khí ứng dụng trên thực tế. Rất phù hợp với các bạn sinh viên đang làm đồ án, các kỹ sư thiết kế và các bạn muốn nghiên cứu sâu về cơ khí
  • Trong các hình ảnh thu nhỏ, hình ảnh nào có màu các bạn chỉ việc click vào sẽ hiển thị ảnh động. Rất trực quan và sinh động, dễ hiểu
  • Link website: http://507movements.com/