Sổ tay tiếng anh kỹ thuật – Handbook of engineering english

  • kysucokhi.com tặng các bạn cuốn sổ tay tiếng anh kỹ thuật. Bao gồm phiêm âm và minh họa

  • Thời đại của công nghệ thông tin phát triển rầm rộ, công nghệ cũng vì thế mà phát triển như vũ bão. Các kỹ sư nên tập trung học tốt tiếng Anh để có nền tảng tiếp thu những kiến thức, kinh nghiệm mới mẻ trên khắp thế giới

  • Download: [kysucokhi.com] sotaytienganhkythuat.pdf