How it’s made – Drill bits

  • Video giới thiệu cách mà các công ty lớn sản xuất hàng loạt mũi khoan. Mời các bạn cùng xem và rút ra bài học ứng dụng trong công ty của mình nhé