FREE tài liệu của tác giả Nguyễn Oanh về EFI, Động cơ Xăng, Diesel dành cho dân ô tô

Bộ tài liệu nặng hơn 200Mb gồm các kiến thức về EFI, Động cơ xăng, động cơ Diesel dành cho dân Ô Tô

Mọi người cần tải về máy nghiên cứu nhé!

Download Link driver : kysucokhi.com – tailieuoto.rar