Ebook gồm 4130 cơ cấu cơ khí

  • Kysucokhi.com sẽ giới thiệu các bạn ebook viết về 4130 cơ cấu cơ khí cơ bản. Bộ sách gồm 5 phần được dịch từ tiếng Nga sang tiếng Anh, sẽ giúp ích rất nhiều cho các kỹ sư trong quá trình thiết  kế

 

Download google driver : [kysucokhi.com] mechanism.rar