Download – Hướng dẫn cài đặt ANSYS 14.0

Phần mềm ANSYS đã có khả năng mô phỏng phân tích được hầu hết những hoạt động Cơ khí phức tạp nhất, đồng thời được thiết kế để tối ưu hóa các quá trình phát triển sản phẩm,phân tích độ bền..cấu trúc dòng chảy của sản phẩm khuôn nhưa.. giải pháp ANSYS làm giảm thời gian và chi phí cần thiết để phát triển đổi mới sản phẩm.. Dưới đây là link bộ cài& video giới thiệu ứng dụng phần mềm

ANSYS đã phát hành phiên bản ANSYS 14.0 với một loạt những chức năng được cái tiến mới và nâng cao. Với phiên bản bày, ANSYS đã có khả năng mô phỏng được hầu hết những hoạt động Cơ khí phức tạp nhất, đồng thời cung cấp một giải pháp mới nhằm tối ưu hóa khả năng của máy tính người dùng (ANSYS trước nay vẫn nổi tiếng là ngốn tài nguyên PC)

Link Torrent:

ANSYS Workbench 14.0 windows 32bit & windows 64bit: https://thepiratebay.org/torrent/7011072