Công nghệ lột vỏ trứng trong công nghiệp

  • Lột vỏ trứng, công việc đơn giản đối với hầu hết mọi người. Nhưng đó chỉ là quy mô gia đình, còn trong công nghiệp, người ta thường làm thế nào để lột vỏ một lúc được hàng nghìn quả trứng ?
  • Mời các bạn theo dõi video sau để hiểu rõ cách người  ta lột vỏ trứng  trong công nghiệp nhé:
  • Video máy lột vỏ trứng mini
  • Còn đây là máy lột vỏ trứng quy mô lớn: