Trọn bộ sổ tay thiết kế cơ khí 3 tập

Đây là bộ Sổ tay thiết kế cơ khí. Các bạn tải về tham khảo khi cần.

Bộ tài liệu gồm 3  tập, link tải 1 link duy nhất, các bạn tải về giải nén ra nhé!

Link tải: [kysucokhi.com]-sotaythietkecokhifull.rar