Tài liệu thiết kế vít me bi

Tài liệu thiết kế vít me bi, bao gồm:

  • Trình tự thiết kế đường dẫn hướng lăn
  • Trình tự thiết kế vít me bi
  • Bảng tra sống trượt bi lăn HG series
  • Bảng tra vít me bi FSW series
  • Link tải: [kyscuokhi.com]- vitmebi.rar