Tài liệu độ nhám bề mặt bằng tiếng anh

Dưới đây là tài liệu cơ bản về độ nhám bằng tiếng anh. Mọi người tải về tham khảo nhé

Download: https://drive.google.com/open?id=0B2kvdyKfF7ILSFNhRnpFT1JBV1U