Sổ tay dung sai lắp ghép – Ninh Đức Tốn

Dung sai lắp ghép – Chắc hẳn tất cả kỹ sư đã ra trường đều trải qua môn học này, nhưng rất nhiều bạn vừa học đã quen 🙂

Admin kỹ sư cơ khí xin chia sẻ đến các bạn cuốn sách file mềm ” Sổ tay dung sai lắp ghép” tác giả Ninh Đức Tốn

Link Download: Sổ tay dung sai lắp ghép – Ninh Đức Tốn