Nhật bản phát triển robot di chuyển theo mọi hướng

Robot đa hướng – câu chuyện không hề mới đối với dân kỹ thuật. Nhưng chúng ta rất ít có cơ hội được bắt gặp nó trong thực tiễn.

Một trong những hạn chế của bánh xe hiện nay đó là không thể giúp xe di chuyển đa hướng được. Để di chuyển được sang bên phải hoặc bên trái, chúng ta sẽ phải sử dụng quãng đường dài hơn và thời gian cũng lâu hơn. Tuy nhiên, năm 2011 các nhà khoa học đến từ đại học Osaka Nhật Bản đã phát triển thanh công một loại bánh xe mới, có cái tên rất Nhật là Bánh xích Omni (Omni-Crawler), giúp xe di chuyển đa hướng một cách dễ dàng.