Lý thuyết thiết kế máy

 

Chia sẻ với các bạn cuốn này rất hay, lý giải cho người đọc cách thức bố trí , hình thù các sản phẩm.

Giải thích vì sao động cơ xe máy lại đặt nằm giữa xe, vì sao bánh xe Vespa lại có kích thức nhỏ như thế và nhiều điều thú vị khác.

Download: Ly thuyết thiết kế