Giáo trình hướng dẫn đồ án công nghệ chế tạo máy

Đồ án công nghệ chế tạo máy thực sự là một cơn ác mộng đối với những ai học kỹ thuật, đặc biệt học công nghệ chế tạo máy. Hầu hết tài liệu hướng dẫn được tổng hợp trong rất ít tài liệu. Nay admin chia sẻ thêm một cuốn tài liệu tham khảo khá hữu ích, anh em cơ khí lưu lại để làm tài liệu nghiên cứu nhé!

Link download: kysucokhi.com – giáo trình hướng dẫn đồ án công nghệ chế tạo máy