File PDF tính toán bulong trong thực tế

Tính toán bulong trong thực tế.

A – Bolt preload
Phần này giúp tính chọn được lực siết bulong.
B – Friction force
Sau khi biết lực siết, sẽ kiểm tra xem ma sát tạo ra bởi lực siết có đủ chống lại lực khiến mối ghép bị trượt ko (nếu có).
C – Ước lượng lực tổng cộng tác dụng lên bulong, bao gồm ngoại lực và lực siết ban đầu.
D – Kiểm tra độ bền cắt chân ren.

Link file PDF: Mathcad