Cơ cấu truyền động quay liên tục part2

Tiếp tục phần 2 trong series video các cơ cấu truyền động quay liên tục, chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn kiến thức tổng quan về hệ thống truyền chuyển động cơ khí

Phần trước: Cơ cấu truyền động quay liên tục part1

20. Khớp trục vạn năng các đăng ( Cardan Universal Joint 1)

Khớp vạn năng cho phép điều chỉnh góc A giữa trục vào và trục ra ngay trong khi truyền động quay.

Video cho thấy góc điều chỉnh lên đến 45 độ, và khớp các đăng chỉ đồng tốc khi góc lệch giữa 2 trục là 0 độ

Download: Cardan Universal Joint 1

21. Trục vạn năng các đăng kép (Double cardan universal joint 1a)

Khớp Các đăng kép cho phép điều chỉnh độ lệch giữa trục vào và trục ra ngay trong khi truyền động quay.

Vận tốc trục ra luôn bằng vận tốc trục vào (khớp đồng tốc) vì hai trục được giữ song song với nhau. Các chốt của hai nửa trục trung gian (vàng và tím) phải song song với nhau.

Download:

22. Khớp trục Tracta (Tracta Joint 1)

Đây là khớp nối đồng tốc. Các khớp quay giữa:

 • Chạc màu cam và chạc màu vàng
 • Chạc màu cam và trục màu xanh
 • Chạc màu vàng và trục màu hồng.

Trục của các mặt trụ trên mỗi chạc chéo nhau một góc 90 độ. Video cho truyền động khi góc giữa hai trục là 0 độ rồi 30 độ

Download:

23. Biến thể khớp trục Tracta 1

Đây là khớp đồng tốc, chạc màu vàng và màu cam giống nhau. Có các khớp quay giữa:

 • Chạc màu cam và đĩa hồng.
 • Chạc màu vàng và đĩa hồng
 • Chạc màu cam và trục lục
 • Chạc màu vàng và trục xanh

Trục của các mặt trụ trên mỗi chạc chéo nhau một góc 90 độ. Video cho truyền động khi góc giữa hai trục là 0 độ rồi 25 độ.

24. Khớp trục Rzeppa (Rzeppa joint 1)

Thanh đỏ nối với trục vàng bằng khớp loại 2 (có 4 bậc tự do). Thanh đỏ nối với trục lục bằng khớp loại 2. Thanh đỏ nối với lồng cách bi màu xanh bằng khớp cầu.

Với cách bố trí này, mặt phẳng chứa tâm các bi luôn gần nằm trong mặt phẳng phân giác của góc α tạo bởi hai trục khi α biến đổi. Trong video này α bằng 0 độ và sau đó bằng 30 độ. Trục ra quay gần đều với sai số 1,5% khi α = 30 độ.

Download:

25. Khớp trục 3 chạc (Tripod Joint )

Các con lăn cầu màu hồng trượt trong rãnh của trục vàng. Có khe hở giữa con lăn và rãnh để các con lăn có thể di chuyển tới lui trong rãnh trong 1 vòng quay.

Trong video này α (góc giữa hai trục) bằng 0 độ và sau đó bằng15 độ. Mô phỏng cho thấy trục ra quay gần đều với sai số 3,4 % khi α = 15 độ.

Download: Step

26. Khớp trục đồng tốc Birfield (Birfield Joint )

Có độ lệch giữa tâm các rãnh vòng trên mỗi trục và tâm của khớp trục (xem hình phía trên). Nhờ đó bi được định vị bởi tiếp xúc với các rãnh vòng. Với cách bố trí này, mặt phẳng chứa tâm các bi luôn nằm trong mặt phẳng phân giác của góc α tạo bởi hai trục khi α biến đổi, đạt điều kiện khớp đồng tốc.

Download:

27. Khớp trục đồng tốc Weiss

Có độ lệch giữa tâm các rãnh vòng trên mỗi trục và tâm của khớp trục (xem hình phía trên). Nhờ đó bi được định vị bởi tiếp xúc với các rãnh vòng của cả hai trục và bi giữa màu xanh.

Với cách bố trí này, mặt phẳng chứa tâm các bi luôn nằm trong mặt phẳng phân giác của góc α tạo bởi hai trục khi α biến đổi, đạt điều kiện khớp đồng tốc.

Download: Step

28. Cơ cấu cầu 4R (Spherical 4R mechanism)

4 R nghĩa là 4 khớp quay. Cơ cấu cầu: đường tâm các khớp đồng quy.

 • Góc giữa các đường tâm các khớp:
 • Đối với trục vào màu cam γ = độ
 • Đối với trục ra màu lục β = độ
 • Đối với trục màu xanh α = 90 độ
 • Đối với hai ổ cố định δ = 15 độ

Trục ra quay không đều. 1 vòng quay của trục ra ứng với 1 vòng quay của trục vào.

Download: Step

29. Cơ cấu truyền động góc 4R (Angular Transmission 4R Mechanism)

Hai cơ cấu cầu 4R nối đấu lưng nhau. Trong mỗi cơ cấu đường tâm của 4 khớp quay đồng quy.

 • Góc giữa đường tâm của các khớp quay thuộc khâu màu cam khác 90 độ (khác với khớp Các đăng).
 • Góc giữa trục vào và trục ra A = 90 độ.
 • Góc giữa mặt trụ của khâu màu cam và trục ra B = A/2 = 45 độ.

Các điều kiện trên làm cơ cấu có tính đồng tốc. Khâu màu cam quay tại chỗ, không cần ổ đỡ

Download: Step

30. Biến thể cơ cầu cầu 4R

Đường tâm các khớp quay đồng quy. Trục vào màu lục quay đều. Trục ra màu xanh quay không đều

Download: Step