Cách đọc bản vẽ kỹ thuật dành cho người mới bắt đầu

Đọc bản vẽ kỹ thuật là hiểu rõ hình dạng nổi của chi tiết theo hình biểu diễn trên bản vẽ, xác định kích thước của chi tiết, nhám bề mặt và các số liệu khác có trên bản vẽ.

Rất nhiều bạn mới vào nghề hoặc sinh viên kỹ thuật, mặc dù được học bài bản các môn về vẽ kỹ thuật nhưng cũng rất bối rối trước các tình huống đọc bản vẽ kỹ thuật trên thực tế. Sau đây kysucokhi.com sẽ giới thiệu lại với các bạn cách đọc bản vẽ kỹ thuật ( dành cho người mới bắt đầu)

Trình tự đọc bản vẽ kỹ thuật

1. Đọc khung tên của bản vẽ, từ đó biết được tên gọi chi tiết, tên gọi và mác vật liệu, tỷ lệ biểu diễn, ký hiệu bản vẽ.
2. Xác định xem bản vẽ có những hình chiếu nào và hình chiếu nào là hình chiếu chính.
3. Phân tích hình chiếu trong sự liên quan giữa chúng và xác định hình dạng của chi tiết một cách tỉ mỉ.
4. Phân tích theo bản vẽ kích thước của chi tiết và các phần tử của nó.
5. Xác định độ nhám bề mặt của chi tiết gia công nếu hình biểu diễn không ghi độ nhám thì chúng được ghi ở góc trên bên phải của bản vẽ.
6. Đọc các yêu cầu kỹ thuật.

Đọc bản vẽ lắp và vẽ tách chi tiết

Để đọc bản vẽ kỹ thuật, người đọc phải trang bị đầy đủ cho mình các kiến thức về hình học họa hình. Vẽ kỹ thuật đã học và các hiểu biết cần thiết về nguyên lý, các chi tiết máy để hình dưng đầy đủ hình dạng, kết cấu và sự hoạt động của vật lắp.

Trình tự để đọc bản vẽ kỹ thuật lắp và tách chi tiết:

Bước 1: Tìm hiểu cơ bản và khái quát về bản vẽ

Xét phương pháp sử dụng, khung tên, bảng kê và các yêu cầu kỹ thuật, để bước đầu nắm được nguyên lý, tính năng làm việc của vật lắp.

Bước 2: Phân tích các hình vẽ trên bản vẽ lắp

Nghiên cứu các hình biểu diễn trình bày trên bản vẽ lắp qua các hình cắt, mặt cắt… hiểu rõ quan hệ lắp ráp và làm việc của chi tiết máy. Từ đó bước đầu hình dung hình dạng cơ bản của chi tiết lắp.

Bước 3: Nghiên cứu kỹ chi tiết cần phải vẽ tách

Từ ký hiệu vị trí, các kích thước lắp chung với các phân tử lắp, cùng các hình dạng sẵn có tương đương trên bản lắp, kết hợp với các tài liệu tra khảo, thiết kế (sổ tay)… vẽ phác các chi tiết cần tách

Bước 4: Kiểm tra toàn bộ vật lắp

Trong bước cuối cùng này, người đọc lần nữa khái quát toàn bộ vật lắp để đi tới những kết quả cuối cùng để có thể thực hiện việc vẽ tách các chi tiết và lập bản vẽ công nghiệp tiếp theo.

Để vẽ tách và hiểu đúng các chi tiết trong kết cấu vật lắp nhất thiết người vẽ phải biết đọc và nắm vững bản vẽ lắp, các quan hệ lắp ráp chi tiết theo các trình tự các  bước vừa kể trên.

– Khi vẽ, người vẽ cần có đầy đủ trong tay các tài liệu, tiêu chuẩn cần thiết liên quan tới việc thiết kế bản chi tiết cần tách.

– Hình dung chi tiết cần tách, chọn phương pháp biểu diễn và các hình biểu diễn tối ưu về các mặt kỹ thuật biểu diễn cũng như số lượng hình biểu diễn.

– Ghi rõ ràng kích thước cho chi tiết tách cần chú ý công nghệ chế tạo, đặc biệt các quan hệ của chi tiết được tách với các chi tiết liên quan khác của vật lắp. Cuối cùng ghi các yêu cầu kỹ thuật cho chi tiết.

Để đọc bản vẽ kỹ thuật ngoài việc trang bị cho mình kiến thức cơ bản và nắm vững bản vẽ. Bạn cần có sự tìm hiểu và học hỏi thêm ở những chuyên gia giỏi để có sự hiểu biết chính xác nhất.